Hvor grøn er en elbil?

May 13, 2020
Mange vælger en elbil af hensyn til klima og miljø, og derfor er det naturlige spørgsmål: Hvor grøn er en elbil, selvom den hverken udleder partikler eller CO2? Svaret er ikke sort-hvidt, for det afhænger bl.a. af strømmen.

Mange vælger en elbil af hensyn til klima og miljø, og derfor er det naturlige spørgsmål: Hvor grøn er en elbil, selvom den hverken udleder partikler eller CO2? Svaret er ikke sort-hvidt, for det afhænger bl.a. af strømmen.

Hvordan bliver strømmen produceret?

Når elbilen kører, udleder den ikke CO2. Men det gør strømmen, du lader bilen med, måske. Det afhænger af, om strømmen i det lokale elnet kommer fra kulkraftværker eller vedvarende energi – det man også kalder energimikset. I Polen bruger man primært kul. I Norge er det mest vand- og vindkraft. Herhjemme kommer over halvdelen af strømmen fra vedvarende energikilder, og andelen stiger i takt med, at der kommer mere og mere vind- og solenergi.

Men for at få et samlet billede, bør man også medregne den energi, som det kræver at producere bilen. Det er nemlig mere energikrævende at producere en elbil end en konventionel bil pga. af elbilens batteri.

Elbilen er grønnere end brændstofbiler

I september 2018 udarbejdede Klimarådet en livscyklusanalyse for elbiler i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i, at produktionen af et batteri udleder 150 kg CO2 pr. kWh batterikapacitet, og at batteriet er på 40 kWh. Til sammenligning har CITIGOe iV et batteri på 36,8 kWh. Elbilen i undersøgelsen har en levetid på 200.000 km, og strømmen til opladning er baseret på det danske energimiks fra 2017, hvor én kWh udledte 213 gram CO2. Klimarådet regner med, at elbilen kører de 200.000 km i løbet af tolv år ind til 2030. I den periode er det erklærede mål, at Danmark skal nå op på 100 procent vedvarende energi i elproduktionen. Det er således medregnet i Klimarådets analyse, at udledningen af CO2 i forbindelse med opladning af elbilen falder frem mod 2030.

Selvom analysen er kompliceret, er konklusionen til at forstå: I sin levetid og med alle faktorer medregnet udleder elbilen i gennemsnit cirka 90 gram CO2 pr. km. Til sammenligning er gennemsnittet for nye benzin- og dieselbiler med de samme faktorer medregnet mere end 200 gram CO2 pr. km. ifølge analysen. Og en plug-in-hybridbil med et batteri på 9 kWh (SUPERB iV har et batteri på 13 kWh), der kører 40 procent på el og 60 procent på benzin, udleder cirka 165 gram CO2 pr. km.

Genbrug vil mindske både klima- og miljøbelastning

Volkswagen lavede i foråret 2019 en tilsvarende livscyklusanalyse, hvor man sammenlignede elbilen e-Golf med dieselbilen Golf TDI. Analysen tager udgangspunkt i energimikset på tværs af EU og kommer frem til, at en e-Golf i hele sin livscyklus har en udledning på 119 g CO2/km, mens en Golf TDI har et CO2-udslip på 140 g/km.

Som nævnt er det i høj grad batteriproduktionen, der påvirker elbilens CO2-livscyklusanalyse negativt – herunder udvindingen af råstoffer som litium og kobolt til batteriet. Men ligesom med energimikset vil der ske en positiv udvikling de kommende år, efterhånden som bilproducenterne bliver bedre til at genbruge batterierne. Det vil samtidig reducere den lokale miljøbelastning i landene, hvor råstofferne bliver udvundet.

Udforsk ŠKODAs elbiler

OCTAVIA iV

ŠKODA OCTAVIA iV's motorhjelm dækker over en avanceret plug-in-hydriddrivlinje, som kombinerer det bedste fra eldrevne og konventionelle biler for at opnå miljøvenlig og samtidig dynamisk kørsel.

SUPERB iV

ŠKODA SUPERB iV's motorhjelm dækker over en avanceret plug-in-hydriddrivlinje, som kombinerer det bedste fra eldrevne og konventionelle biler for at opnå miljøvenlig og samtidig dynamisk kørsel.

Seneste nyheder