Producentansvar

Hvis en udtjent Škoda bliver efterladt eller bortskaffet på en ukorrekt måde, vil den udgøre et miljøproblem. Som producent er det vores ansvar at sikre, at Škoda-ejere gratis kan få skrottet sin udtjente bil miljømæssigt korrekt.

De Danske Bilimportører har gennem indgåelse af en aftale med Dansk Bil-retur sikret denne gratis og miljømæssig korrekte skrotning af din Škoda.

En skrotningsattest oprettes digitalt på borger.dk

Hvad er ansvarlig skrotning?

Hos Dansk Bil-retur genanvender og nyttiggør man mindst 95 procent af de biler, der modtages til ophugning. Man stræber målrettet efter at holde dette høje niveau og måske endda opnå, at en endnu større del af bilerne udnyttes. Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele. De øvrige dele af bilen – f.eks. jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter.