Vilkår for anvendelse af Skandinavisk Motor Co. A/S - Škodas internetsider

1.1. Ophavsret

Skandinavisk Motor Co. A/S - Škoda har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Materiale på sitet må ikke kopieres eller gengives, med undtagelse af det omfang, som er nødvendigt for at se materialet online. Uanset ovenstående kan der udskrives hele sider fra hjemmesiden til personlig brug. Billeder og logoer må ikke bruges på andre sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S.

1.2. Linkning til hjemmesiden/dybe links

Såfremt der skal linkes til nogle af Skandinavisk Motor Co. A/S’ internetsider, skal vore sites åbnes i et nyt browser vindue. Der skal dog foreligge skriftlig accept fra Skandinavisk Motor Co. A/S, før der må linkes til skoda.dk og skoda.dk. Det er ikke tilladt at lave dybe links, der ikke klart tilkendegiver vores sites udtryk og identitet.

1.3. skoda.dk sitets informationsnøjagtighed, herunder også trediepartsinformationsansvar

Skandinavisk Motor Co. A/S vil bestræbe sig på, at indholdet af vores internetsider er nøjagtige og opdaterede. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne. Bemærk, at der på billederne på dette internetsite kan være biler, der er vist med ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i listepriserne. De steder på Skandinavisk Motor Co. A/S' internetsider, hvor der fremkommer trediepartsinformationer, vil det være det navngivne firma, der vil være ansvarlig for informationerne inden for det givne område.

1.4. Beskyttelse af besøgendes personlige data

Vi respekterer enhver oplysning af personlig karakter og vil behandle den konfidentielt. Brug af personlige data vil kun ske med personens egen accept. Øvrige data vil udelukkende blive brugt i forbindelse med internetsider under Skandinavisk Motor Co. A/S' ansvar.

1.5. Generelle vilkår

Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. skoda.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser. Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr. Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på skoda.dk. De viste biler på siden kan være monteret med ekstraudstyr.

 

Producentansvar

Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft. Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilimportørernes ansvar, at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil. I relation til de nye regler har Skandinavisk Motor Co. A/S, som importør af Volkswagen person- og erhvervsbiler, Škoda, SEAT og Audi biler, i samarbejde med De Danske Bilimportører, indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer. Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for DBI’s medlemmer og for andre interesserede.

Læs mere her