Betingelser

Ophavsret

Skandinavisk Motor Co. A/S har ophavsretten til alt materiale på skoda.dk. Materiale fra hjemmesiden må ikke kopieres, reproduceres, genudsendes eller transmitteres, ligesom billeder og logoer ikke må bruges på andre sites eller andre steder, uden skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S.

 

Generelle vilkår

Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Skoda.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser. Škoda modeller indbyder til sportslig kørsel, men Škoda opfordrer til hensynsfuld kørsel og til at de til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger overholdes.

 

Ansvarsfraskrivelse

Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr.

Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på skoda.dk.

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at skoda.dk ikke indeholder virus, trojanske heste eller lignende. Skandinavisk Motor Co. A/S garanterer dog ikke, at dette er tilfældet, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra skoda.dk.

Skandinavisk Motor Co. A/S hæfter ikke for krav, der relaterer sig til funktionaliteten eller tilgangen til skoda.dk.

Al information, som er relateret til Škoda, og som kan findes eller distribueres på/af websites, e-mails, fora eller lignende kan alene anses for værende sandfærdig og bindende, såfremt informationen er eller har været på Škodas internationale website, på skoda.dk eller er publiceret med tilladelse fra Škoda Auto a.s.

 

Personlige data

Alle personlige data, som indsamles under besøg på vores hjemmeside, behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovkrav. Skoda.dk kan indeholde links til andre sider, hvis indhold ikke er under vores kontrol, og Skandinavisk Motor Co. A/S kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for indholdet på disse sites.

 

Lovmæssig bekræftelse

Brugen af skoda.dk er underlagt dansk ret, og tvister eller stridigheder skal behandles af de danske domstole.

 

Gratis ophugning af udtjente biler

Ifølge bilskrotbekendtgørelsen skal borgere, virksomheder, foreninger samt offentlige og private institutioner aflevere udtjente køretøjer til producenter (såsom bilimportører), registrerede affaldsbehandlere (autoophuggere), forhandlere eller autoværksteder, der har en aftale med en autoophugger, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende lovgivning. Denne side beskriver De Danske Bilimportørernes tilbud om gratis at tage biler tilbage.

Læs mere

 

Oplysninger om miljø og affaldshåndtering

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet.

Udtjente industribatterier, herunder batteriet i en elbil, kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.