Vejhjælp

Som Škoda-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din Škoda kørende så problemfrit som muligt. Din Škoda hører til blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt gratis trække på Škoda Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

Hvem er dækket? 

Vejhjælp er et gratis tilbud til dig som Škoda-ejer, der har købt din bil efter 1. juli 1997. Har du købt din Škoda hos en Škoda-forhandler i Danmark følger Vejhjælp automatisk med fra start. Har du købt din Škoda et andet sted, er tilbuddet betinget af, at det sidste store ser- viceeftersyn er foretaget hos en Škoda-servicepartner i Danmark. Samtidig forudsættes det, at alle anbefalede reparationer udføres.

Forlæng Vejhjælp med autoriseret service

I alle tilfælde dækker Vejhjælp frem til det næste anbefalede serviceeftersyn i bilens servicehæfte. Når dette eftersyn bliver udført af en Škoda-servicepartner i Danmark, og servicehæftet bliver opdateret, forlænges Vejhjælpstilbuddet tilsvarende frem til det næste store serviceeftersyn.

Biler købt og serviceret i udlandet vil være omfattet af det pågældende lands Vejhjælp. Ved nedbrud skal det pågældende lands Vejhjælp kontaktes for assistance. Omfanget af Vejhjælp varierer fra land til land.

Kommer du til os, kommer vi til dig

Kontakt Škoda vejhjælp på 70 20 70 78

Hvis uheldet er ude, og du ikke selv kan køre videre, er det blot at ringe 70 20 70 78 Škoda-vejhjælp. På den måde er du sikker på, at din Škoda bliver bragt til et autoriseret Škoda-værksted.

Škoda Vejhjælp dækker i disse lande i Europa:

Andorra
Letland
Serbien
Belgien
Liechtenstein
Schweiz
Bosnien
Hercegovina
Litauen
Slovakiet
Bulgarien
Luxemburg
Slovenien
Danmark
Makedonien
Spanien

Estland
Malta
Storbritannien
Finland
Monaco
Sverige
Frankrig
Montenegro
Tjekkiet
Gibraltar
Holland
Tyrkiet (Europæisk del)
Grækenland
Norge
Tyskland

Irland
Polen
Ukraine
Island
Portugal
Ungarn
Kroatien
Rumænien
Italien (Inkl. Vatikanstaten)
Cypern
San Marino
Østrig

Škoda Vejhjælp dækning

Her dækker Škoda Vejhjælp:

Vejhjælp træder i kraft, hvis din Škoda, som har fået foretaget sit sidste store serviceeftersyn hos en Škoda-servicepartner, bliver ramt af driftsstop, der forhindrer, at bilen kan køre videre ved egen hjælp, eller hvis en advarselslampe ifølge instruktionsbogen afviser at lade bilen køre videre.

Der ydes én assistance pr. årsag til driftstop.

 

Her dækker Škoda Vejhjælp ikke:

 • Udgifterne til serviceeftersyn
 • Hvis bilen er indbragt til værksted for service eller planlagte reparationer
 • Ved selvforskyldt driftstop, f.eks. fejlbetjening eller ignorering af advarselslamper
 • Omkostningerne til værksted, reservedele, reservehjul, dækoppumpningsskum, brændstof, motorolie eller andre udgifter relateret til den konkrete udbedring af skaden
 • Deltagelse i motorsport
 • Hvis en fejl er opstået som følge af, at bilen er ombygget eller effektforøget (tunet)
 • Hvis en fejl opstår på en trailer, campingvogn eller skyldes andre forhold, som ikke er relateret til bilens normale funktionsdygtighed
 • Skadesudbedringer, vejservices eller bugseringer, som følge af, at bilen ikke er blevet repareret og bragt i orden efter et tidligere vejhjælpstilfælde
 • Skader, som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse eller reparation
 • Hvis serviceeftersyn er udført af værksteder, der ikke er en autoriseret Škoda-servicepartner (se alle autoriserede Škoda-servicepartnere på www.skoda.dk)
 • Ved skader, som skyldes brug af reservedele eller forbrugsdele, som ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele
 • Viderebugsering fra én servicepartner til en anden servicepartner
 • Ved uberettiget rekvirering af assistance
 • Krig, revolution, oprør, strejke, terrorhandlinger, jordskælv eller andet, som kan tilskrives force majeure Ved uberettiget rekvirering og anvendelse af Vejhjælp vil omkostningen blive viderefaktureret til bilens ejer. Vejhjælp giver ikke ret til erstatning for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab, der måtte være en følge af et driftstop.