1895: Slavia

  

1905: Premiere som bilproducent

 

1895: Slavia

I 1895 oprettede Václav Laurin og Václav Klement i fællesskab en virksomhed, som med tiden blev til Škoda. Som det også er tilfældet med mange andre pionerer inden for bilindustrien, begyndte det hele cykler. Angiveligt havde Václav Klement indgivet en klage over en cykel af mærket Germania. Klagen var formuleret på tjekkisk. Producenten afviste klagen med begrundelsen, at den "ikke var på et forståeligt sprog". Derfor oprettede Václav Klement og Václav Laurin deres første virksomhed, som de kaldte Slavia, der producerede og reparerede cykler og motorcykler. Historiens første logo viser derfor et cykelhjul, som er dekoreret med lindeblade – et symbol for de slaviske lande. Senere blev logoet udvidet til også at omfatte grundlæggernes navne og virksomhedens hovedsæde: byen Mladá Boleslav.

1905: Premiere som bilproducent

Det store bileventyr begyndte med Voiturette ved skiftet til det 20. århundrede. Denne vigtige omstilling markerede man ved at omdøbe virksomheden til Laurin & Klement. Samtidig fik man et helt nyt logo i Art Nouveau-stilen, som var meget moderne på det tidspunkt. Logoet viser grundlæggernes initialer sammen med en laurbærkrans. I næsten 25 år optrådte dette logo side om side med et andet logo. I de første årtier af bilindustriens storhedstid var det faktisk almindeligt, at man ud over logoet, som vi kender det i dag, også placerede mærkets fulde navn, i dette tilfælde Laurin & Klement, på bilens front.

1925: Fusionen

  

1926: Indianeren

  

1925: Fusionen

Efter første verdenskrig spredte Laurin & Klement sine aktiviteter betydeligt og beskæftigede sig herefter med cykler, motorcykler, biler, lastbiler, busser, landbrugsmotorer og endda flymotorer. Men på grund af økonomiske problemer og efter at en brand havde hærget fabrikken, måtte mærket i 1924 lede efter en ny industriel partner. Škoda Works – som dengang var en af de største industrikoncerner i Europa og drev virksomhed inden for blandt andet våbenindustrien, jernbaner, luftfart og skibsværfter – var på vej ind i bilindustrien og søgte efter en partner, der allerede var etableret på området. Virksomheden fusionerede med Laurin & Klement. Fra det tidspunkt blev bilerne solgt under mærket Škoda, og de bar et nyt logo, som kombinerede de to parters identiteter: Škoda navnet i en laurbærkrans. Dette logo blev brugt i 10 år, selv om man kan spore et andet logo helt tilbage til 1923 ...

1926: Indianeren

Dette år lancerede Škoda et logo, som man genkender i dag: den blåvingede pil, der er en stiliseret repræsentation af en indianerhovedbeklædning med fjer og en pil. Oprindelsen er meget gådefuld. Man mener, at en af de bidragende skabere var salgsdirektøren i Škoda-virksomheden i Pilsen. Den mest troværdige forklaring, hvad betydningen angår, er dog, at symbolet skulle udtrykke fremgang og bevægelse mod fremtiden. Det, man ved med sikkerhed, er, at denne blåvingede pil erstattede Škoda-navnet og laurbærrene fra midten af 1930'erne. Og selv om der er udviklet på dette logo siden, bruges det stadig på Škoda Original ombytningsdele.

1993: Goddag, Volkswagen!

  

1999: En magtfaktor i vækst

  

1993: Goddag, Volkswagen!

Det blå logo blev båret af alle biler op gennem Sovjettiden og ændrede sig ikke i over 60 år. Men i 1991, da Volkswagen Group overtog ansvaret for Škodas skæbne, benyttede man lejligheden til at forny det lidt. I 1993 måtte den blå farve således vige pladsen for den grønne, og cirklen blev forstørret, så der blev plads til at tilføje "Škoda Auto". Dette grønne logo fik debut på Škoda Felicia, den første bil i Volkswagen-æraen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1999: En magtfaktor i vækst

Under den tyske gigants vinger oplevede Škoda en imponerende vækst. Bilerne fik mere moderne design, kvaliteten blev højere og højere, og bilerne blev prissat mere konkurrencedygtigt. Mærket oplevede kolossal succes. Der blev igen videreudviklet på logoet for at lægge lidt afstand til fortiden som et mærke "fra øst". Den grønvingede pil blev bevaret, men dens farve blev tillagt en ny betydning, så den kom til at udtrykke en form for miljøvenlighed. Logoets overordnede fremtoning blev forstærket ved, at cirklens grønne farve blev erstattet af den mere elegante sorte farve.

  

Historien bag Škodas logo

I tidens løb har Škoda bilerne opbygget et meget solidt omdømme, hvor de står for kvalitet, pålidelighed og praktisk anvendelighed og samtidig for elegance. Ved indgangen til det andet årti i det 21. århundrede blev det besluttet, at det igen var tid til at friske logoet op. Den bevingede pil var på det tidspunkt blevet så alment kendt, at den kunne repræsentere mærket helt alene. Navnet Škoda forsvandt derfor fra logoet. For at tilføre finesse og elegance blev den sorte cirkel omkranset af et krombånd. Selv om grøn fortsat er den "officielle" Škoda farve, forsvandt farven til sidst fra de logoer, der blev påsat bilerne. Den version af logoet udføres nu helt i krom (cirkel og bevinget pil) på en sort baggrund og skal udtrykke mærkets nutidige værdier: ungdom og præcision. De aktuelle værdier – enkelhed, overraskelse, menneskelighed – har formet logoet til en endnu mere moderne udformning.