Privatlivspolitik

Personoplysninger

1.4.1. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af skoda.dk. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og markedsføring, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

1.4.2 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Skandinavisk Motor CO. A/S - ŠKODA, skal du rette henvendelse på privatlivspolitik@skoda.dk eller telefon 43 28 82 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

1.4.3 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

2. Vilkår for anvendelse af Skandinavisk Motor Co. A/S - ŠKODAs internetsider

2.1. Ophavsret
Skandinavisk Motor Co. A/S - ŠKODA har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Materiale på sitet må ikke kopieres eller gengives, med undtagelse af det omfang, som er nødvendigt for at se materialet online. Uanset ovenstående kan der udskrives hele sider fra hjemmesiden til personlig brug. Billeder og logoer må ikke bruges på andre sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra Skandinavisk Motor Co. A/S.

2.2. Linkning til hjemmesiden/dybe links
Såfremt der skal linkes til nogle af Skandinavisk Motor Co. A/S’ internetsider, skal vore sites åbnes i et nyt browser vindue. Der skal dog foreligge skriftlig accept fra Skandinavisk Motor Co. A/S, før der må linkes til ŠKODA-auto.dk og skoda.dk. Det er ikke tilladt at lave dybe links, der ikke klart tilkendegiver vores sites udtryk og identitet.

2.3. skoda.dk sitets informationsnøjagtighed, herunder også trediepartsinformationsansvar
Skandinavisk Motor Co. A/S vil bestræbe sig på, at indholdet af vores internetsider er nøjagtige og opdaterede. Vi tager forbehold for trykfejl. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne. Bemærk, at der på billederne på dette internetsite kan være biler, der er vist med ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i listepriserne. De steder på Skandinavisk Motor Co. A/S' internetsider, hvor der fremkommer trediepartsinformationer, vil det være det navngivne firma, der vil være ansvarlig for informationerne inden for det givne område.

2.4. Beskyttelse af besøgendes personlige data
Vi respekterer enhver oplysning af personlig karakter og vil behandle den konfidentielt. Brug af personlige data vil kun ske med personens egen accept. Øvrige data vil udelukkende blive brugt i forbindelse med internetsider under Skandinavisk Motor Co. A/S' ansvar.

2.5. Generelle vilkår
Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. skoda.dk kan ikke betragtes som en komplet guide til vores produkter og ydelser. Skandinavisk Motor Co. A/S forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i specifikationer og udstyr. Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer på skoda.dk. De viste biler på siden kan være monteret med ekstraudstyr.

2.6 Producentansvar
Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft. Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilimportørernes ansvar, at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil. I relation til de nye regler har Skandinavisk Motor Co. A/S, som importør af Volkswagen person- og erhvervsbiler, ŠKODA, SEAT og Audi biler, i samarbejde med De Danske Bilimportører, indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Jern og Metal A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer. Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for DBI’s medlemmer og for andre interesserede. På hjemmesiden Refero.dk henvises til et nyt netværk af miljøgodkendte autoophuggere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljøbehandler udtjente person- og varebiler. Man kan også ringe til en Refero Hotline på tlf. 70 21 34 40. Langt de fleste bilejere vil samtidig kunne få udbetalt 1.750 kr. i skrotningsgodtgørelse. For bilejere, der ønsker at skrotte en bil, som er afmeldt i perioden 1. juli 2000 – 1. juli 2002, udgør skrotnings-godtgørelsen dog kun 1.500 kr. Refero er et landsdækkende netværk af ophuggere, hvor alle bilejere kan aflevere deres bil til miljørigtig ophugning. Hvis bilejeren selv vælger at sørge for transport til afleveringsstedet/ophuggeren, og selv vælger at sørge for at bilen bliver afmeldt, vil han kunne få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse. Bilejeren kan også vælge at betale Refero et mindre beløb for at forestå papirarbejde m.v. i forbindelse med afmelding af bilen. Den gratis tilbagetagelse af udtjente biler gælder kun komplette biler. Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator, skal man eventuelt betale for de manglende dele. Betalingen må maksimalt udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Hos Refero har man forpligtet sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85 procent af de biler, der modtages til ophugning, og man stræber efter, at en endnu større del af bilerne udnyttes. Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele. De øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.