Miljø

Skrotning og genanvendelse

En stor del af de gamle bildele tages tilbage af ŠKODA, som restaurerer delene industrielt. De restaurerede dele sælges over hele verden med fuld garanti fra producenten under betegnelsen ŠKODA Originale Ombytningsdele. ŠKODA omsmelter og genbruger også gamle katalysatorer for på den måde at udvinde værdifulde metaller som platin og rhodium til fremstilling af nye katalysatorer.

Skandinavisk Motor Co. A/S, der repræsenterer ŠKODA i Danmark, har lavet en samlet aftale med firmaet Stena Jern og Metal om genanvendelse af udrangerede køretøjer. Stena modtager og behandler jern- og metalskrot med henblik på oparbejdning til nye produkter.

Stena tilsikrer, at minimum 80% af køretøjets oprindelige vægt genanvendes eller nyttiggøres på bedst mulige måde. Som eksempler på hvordan vi oparbejder de forskellige materialer kan nævnes: Stena oparbejder gammel bremsevæske, spildolie, sprinklervæske, kølervæske til nye fuldt funktionsdygtige væsker til brug for biler.

Du kan læse mere om emnerne genbrug og miljøbeskyttelse i forbindelse med genanvendelse af en ŠKODA her .