Konkurrencer

Generelle konkurrencevilkår

Disse vilkår gælder for alle konkurrencer, som Skandinavisk Motor Co. A/S – ŠKODA (herefter ŠKODA) afholder og/eller optræder i som præmiesponsor, medmindre andre mere restriktive vilkår fremgår af de specifikke konkurrencevilkår..

Pkt. 1. Præmiens overlevering sker enten ved afhentning hos lokal autoriseret ŠKODA-forhandler, eller sendes pr. post. I forbindelse med afhentning af præmier hos ŠKODA-forhandler kan der kræves fremvisning af gyldig billedlegitimation, herunder pas eller kørekort.

Pkt. 2. Alle over 18 år kan deltage i konkurrencer arrangeret af ŠKODA. ŠKODA forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderne. Forsøg på snyd, herunder også brug af falsk navn og adresse, vil medføre udelukkelse fra konkurrencen og eventuelt fremtidige konkurrencer.

Pkt. 3. Deltagelse i konkurrencerne har ingen købstvang, men kan kræve prøvekørsel, aktiv deltagelse igennem onlineplatforme eller tilmelding af gratis tjeneste som f.eks. tilmelding af nyhedsmail. Det er til enhver tid muligt at framelde sig ŠKODAs nyhedsmail. Hver person kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden, medmindre konkurrencen kræver kontinuerlig deltagelse som f.eks. i en julekalender.

Pkt. 4. Konkurrencen har kun til formål at være underholdende. ŠKODA kan ikke holdes ansvarlig for deltagerens eventuelle tab i forbindelse med konkurrencen.

Pkt. 5. Vinderen kontaktes direkte. Såfremt ŠKODA grundet utilstrækkelige kontaktoplysninger ikke er i stand til at kontakte vinderen senest 2 mdr. efter udtrækning, eller vinderen ikke har afhentet præmien senest 2 mdr. efter aftalt levering, forbeholder ŠKODA sig ret til at udtrække på ny og finde en ny vinder. Den oprindelige vinder kan i så fald ikke gøre krav gældende mod ŠKODA.

Pkt. 6. ŠKODA forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by mv. på vinderen i konkurrencen herunder på ŠKODA.dk, ŠKODAs facebookprofil, lokale ŠKODA-forhandlerhjemmeside, lokale medier og i andre medier. Vinderen er forpligtet til i rimeligt omfang at deltage i præmieoverrækkelse mv. hos en autoriseret ŠKODA-forhandler uden nogen form for vederlag.

Pkt. 7. Ansatte i Skandinavisk Motor Co. A/S og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne. Ansatte hos autoriserede ŠKODA-forhandlere og ŠKODA-servicepartnerne, og deres husstand må heller ikke deltage i konkurrencer. Ligeledes må ansatte i virksomheder og organisationer, som har direkte relation til konkurrencen, hvor ŠKODA er præmiesponsor, og deres husstand heller ikke deltage.

Pkt. 8. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter. Efter overdragelse af præmie vil et eventuelt tilbagekøb af gevinst være en sag mellem vinder og lokal autoriseret ŠKODA-forhandler på baggrund af vurdering. Præmieafgift betales af ŠKODA, mens øvrige skatte- og afgiftsmæssige forhold er en sag mellem vinderen og SKAT. ŠKODA kan ikke holdes ansvarlig for skatter, afgifter eller omkostninger, herunder ’grøn ejerafgift’ i relation til bilpræmier.

Pkt. 9. ŠKODA forbeholder sig ret til under ekstraordinære omstændigheder at afslutte konkurrencer før konkurrenceperiodens udløb uden forudgående varsel og udtrække vinderen.

Pkt. 10. Konkurrencedeltagere accepterer ved deltagelse, at ŠKODA og koncernforbundne selskaber i Semler Gruppen, og autoriserede ŠKODA-forhandlere og ŠKODA-servicepartnere, må fremsende markedsføringsmateriale såsom kundemagasiner, e-mail vedrørende nye modeller, kampagnetilbud, gode råd til din bil, andre konkurrence og servicetilbud. Ved deltagelse i konkurrencen accepteres det yderligere, at ŠKODA/ŠKODA-forhandler/servicepartner indsamler, behandler og opbevarer oplysninger i forbindelse med afholdelse af konkurrencen. Oplysningerne slettes umiddelbart efter konkurrencens afslutning, mens konkurrencedeltagere der ønsker at modtage nyhedsmail opbevares jf. persondataloven.

Pkt. 11. ŠKODA er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser i forbindelse med konkurrencen. Der tages forbehold for force majeure. ŠKODA er ikke ansvarlig for tilkendegivelser mv. i forbindelse med konkurrencen, herunder tilkendegivelser på internettet, af personer uden tilknytning til ŠKODA.

Pkt. 12. Konkurrencens indhold, konkurrenceperioden, konkurrencedeltagelse, gevinstchancer, præmie(r) og præmieværdi(er) fremgår af de specifikke konkurrencevilkår.

Pkt. 13. Ved deltagelse i en konkurrence, som afholdes af ŠKODA eller hvor ŠKODA er præmiesponsor, er man indforstået med både de generelle og specifikke konkurrencevilkår.